Vi bør være varsomme med delegationsplanen

Debatindlæg af vores byrådsmedlem Brian Lyck Jørgensen:

Vi bør være varsomme med delegationsplanen.

På tirsdagens møde i Klima, Teknik og Miljøudvalget skal medlemmerne anbefale byrådet hvordan delegationsplanen skal se ud.

Med de ændringer der er lagt op til, vil det få konsekvenser i det videre arbejde for udvalget.

Spørgsmålet er hvem der i fremtiden skal bestemme i Gribskov kommune? Politikkerne eller forvaltningen? 

-Skal udvalget frasige sig beslutninger om dispensationer i de bevarende lokalplaner? 

-Skal udvalget frasige sig beslutninger om alle jordsager? 

-Skal udvalget frasige sig beslutninger om kystsikring? 

-Skal udvalget frasige sig landzoneadministrationen til forvaltningen? 

-Skal udvalget frasige sig beslutninger som omhandler lov om boligforhold? 

Det er blot nogle af de punkter som indeholdes i sagen om ændret delegationsplan. 

I Dansk Folkeparti er der sager vi ikke ønsker skal delegeres til forvaltningen, og derfor ønsker vi ikke at stemme for hele sagen som et samlet punkt, men ønsker særskilt afstemning om hver af de 20 skitserede punkter som ønskes ændret.  

Brian Lyck Jørgensen

Dansk Folkeparti i Gribskov