Flertal bag Brians navneforslaget til “Margrethe Stien”

Margrethe Stien

Margrete den første som blev født i Søborg og Margrethe den anden som var Danmarks regent i 52 år bør på en eller anden måde markeres.
 
Derfor kom jeg på udvalgsmødet med et forslag om at navngive den nye sti ved Esrum Å “Margrethe Stien”.
 
Esrum Kanal og senere Esrum å, har en historik som går langt tilbage i Danmarkshistorien, hvor å’en blev udgravet tilbage i 1800 tallet.
 
Vi har efter min mening været for dårlige til at opkalde steder, herunder veje og stier efter nogle af vores tidligere Konger og Dronninger som faktisk har haft en stor tilknytning til området.
Efter Dronning Margrethe den andens abdicering efter 52 år som regent, tænkte jeg på at navnet Margrethe kunne indgå navnet på stien ved Esrum Å.
 
Derfor stillede jeg dette forslag, som blev bakket op af et stort flertal i udvalget 😊
 
Jeg syntes generelt at når vi i fremtiden skal opkalde områder / pladser, eller veje at man bør tænkte lidt mere på vores Danmarkshistorie og bruge navne fra tidligere konger eller dronninger
👑
 
𝐵𝑟𝑖𝑎𝑛 𝐿𝑦𝑐𝑘 𝐽ø𝑟𝑔𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛