Dansk Folkeparti underskriver budgetaftale 2024-27

Dansk Folkeparti underskriver budgetaftale 2024-27.
 
Gribskov Kommunes budget for årene 2024-27 er fredag eftermiddag underskrevet af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative, NytGribskov, Liberal Alliance, Venstre, Enhedslisten, Løsgænger Susan Kjeldgaard og Dansk Folkeparti.
 
Det har ikke været nemt at komme i mål med kommunens økonomi de næste 4 år, hvor Gribskov Kommune står som taberne når det handler om at få del i de penge som sendes ud fra Christiansborg. Ud af de milliarder som tilføres, får vi i Gribskov kun tilført ca. 9.5 millioner, hvilket langt fra dækker de faktiske ekstra omkostninger. Samtidig kommer der en ekstra regning på over 1 million kroner grundet afskaffelsen af Store Bededag.
 
På social og sundhedsområdet blev forslaget om ændret egenbetaling til seniorcenterne fjernet, ligeledes er der på demensområdet fastholdt lørdagsåbent én gang pr måned på Holbohave samt en ugentlig aftenåbning på Trongårdsbakken i Vejby. Der bliver heller ikke pillet ved antallet af åbningsdage.
 
På kultur og idrætsområdet er besparelsen på bibliotekerne fjernet, og ligeledes den foreslået reduktion af driftstilskud til de selvejende haller fjernet.
 
I forhold til Munkeruphus er der fjernet 375.000 kr. årligt, således beløbet nu er i niveau med Tegners Museum, selvom vi forsøgte at få hele beløbet fjernet jf. den oprindelige aftale mellem Munkeruphus og den daværende Græsted-Gilleleje Kommune, dette var der desværre ikke flertal for.
 
Fastholdelse af 3 børnsordningen på dagplejeområdet fortsætter, det gør hele puslespillet nemmere ved sygdom og ferie.
 
På anlægssiden har vi i Dansk Folkeparti forhandles os frem til en ny rundkørsel ved Frederiksborgvej / Kildevej hvor der senere vil ske en ændring med Høbjergvej, denne kobles på rundkørslen.
 
Etablering af Kystnært stenrev fastholdes til etablering i 2024, samt at midlerne til Nordkysten Fremtid udfases i 2024.
 
Forsøg med Solcellelamper på stien langs Rågelejevej i Vejby, mellem tankstationen og campingpladsen, her afsættes der midler til i 2025. Samtidig har vi forslået muligheden for en sti mellem Rågeleje og Heatherhill.
 
I Gilleleje afsættes der midler til ny brandstation, helhedspleje og evt hjælpemiddelsdepot på samme matrikel (ved den nuværende brandstation), hvilket giver god mening i forhold til optimering af driftsomkostninger.
 
Alt i alt et budget uden de store forhandlingsmuligheder, men i Dansk Folkeparti valgte vi at blive ved forhandlingsbordet, for at få nogle af vores mærkesager med i dette budget. Selv kun med ét mandat må vi notere os, at det var det muliges kunst ud fra forhandlingsoplægget.
 
Byrådsmedlem og gruppeformand Brian Lyck Jørgensen
Lokalformand Bill Kaae
Dansk Folkeparti i Gribskov
 
DFs byrådsmedlem Brian Lyck Jørgensen og lokalformand Bill Kaae (th)

 

DFs byrådsmedlem i Gribskov Byråd, Brian Lyck Jørgensen er klar til at skrive under på budgetaftale 2024-27