Beskyt vores grundvand

Det er vigtigt vi samarbejder med vandværkerne i kommunen og sætter endnu mere fokus på at beskytte vores grundvand.
 
Derfor er det glædeligt at alle partier i Klima, Teknik og Miljøudvalget allerede har besluttet at afholde et temamøde om Grundvandsparker.