𝗗𝗙 𝘀𝗮𝗴𝗱𝗲 𝗡𝗘𝗝

På byrådsmødet den 5. marts 2024 sagde vi i Dansk Folkeparti klart NEJ til at delegere en lokalplan vedrørende brugen af ”den store parkeringsplads” i Tisvildeleje og dermed Musik i Lejet.
Vi mener det er for vigtig en lokalplan til bare, at overlade som kun en administrativ behandling og helt uden politisk behandling af så vigtig ny lokalplan for det område.
 
Den 8. juli 2024, blev den omstridte lokalplan vedtaget af kommunens administration og dermed også grønt lys for dette års Musik i Lejet – En lokalplans vedtagelse uden nogen form for politisk input.
Et så kæmpe event som har så stor bevågenhed bør ALDRIG delegeres, men bør besluttes politisk.
 
Desværre har vi set hvordan der allerede flere dage før den administrative vedtagelse af ”Lokalplan 532.01 for parkeringsplads ved stranden med tilhørende miljøvurdering” er ”man” påbegyndt at fjerne sand, skubbe sten rund og lagt jernplader ud.
DF mener, at den proces med en ny lokalplan efterhånden ligner en farce !!
 
Dansk Folkeparti var sammen med LA, de eneste partier der i foråret sagde klart fra på byrådsmødet den 5. marts 2024, modsat andre partier som ikke valgte, at lytte til de mange borgere i Tisvildeleje, som i årevis har stillet sig kritiske overfor den massive musikfestival i så skønt og skrøbeligt Natura 2000 område.