Vi hilser Verdensballetten velkommen til Gribskov Kommune

Først og fremmest så hilser vi i Dansk Folkeparti det velkommen at Verdensballetten har henvendt sig om at afholde et arrangement i Gribskov Kommune.

Nu er Gribskov Kommune andet end blot Tisvildeleje.

Hos os i Dansk Folkeparti forstår vi udmærket at man ønsker nogle placeringer, men ligefrem at sige at hvis ikke det kan blive Tisvilde, og det område man ansøger om, så bliver eventet ikke afholdt. Det er altså med pistolen for panden, og at vælge at sige, så kommer man ikke – det er ikke en metode vi bakker op omkring. Er det os der har buskerne på, eller ønsker et flertal i byrådet bare her i aften og blive afklædt af verdensballetten?

I Dansk Folkeparti har vi forslået Gilleleje, som jo ikke bare har et kig ud over Kattegat som i Tisvildeleje, men også Øresund – altså 2 farvande.
Ligeledes er der en fin udsigt til Kullen i Sverige, og der er ligeså meget historie i Gilleleje som i Tisvilde, hvis ikke mere…

I Dansk Folkeparti ønsker vi at finde en placering som er i tråd med de ønsker som lokalsamfundet ønsker. Vi har årlige møder og evalueringer med omkring sommerens events, og den klare opfattelse og det som givet udtryk fra i netop Tisvilde, er at der ikke er plads til flere større events.
Det lytter vi selvfølgelig til, hvilket også er helt i tråd med den beslutning som blev truffet for ca. 10 måneder siden i udvalget Erhverv & Oplevelses økonomiudvalget samt Klima, Teknik og Miljø som har besluttet følgende:

Tilladelse til brug af eventpladser på kommunal grund
Indstillings punkt 5 lød således:

5. at der ikke kan gives tilladelse til nye større arrangementer på parkeringspladsen i Tisvilde.

Dette er altså blevet besluttet i enighed af partierne i begge udvalg som tæller

Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, NytGribskov, SF, Enhedsliten, og Dansk Folkeparti.

Altså hvis man således tæller mandater i byrådet så er det 18 mandater.
De 17 af dem vælger åbenbart 10 måneder efter en indgået aftale og beslutning at løbe fra den.
I Dansk Folkeparti forstår vi ikke hvorfor der bruges tid på evaluerings møder, når der alligevel ikke lyttes til ønskerne fra lokale og erhvervs foreningerne.

401840728_744962671008853_2389859096904199856_n