Velbesøgt generalforsamling hos Dansk Folkeparti i Gribskov

Lørdag d. 16 marts 2024 har Dansk Folkeparti i Gribskov afholdt den årlige generalforsamling med en veloplagt dirigent, nemlig Jan-Erik Messmann, tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti.

Det var en yderst tilfreds lokalformand, der ved generalforsamlingens afslutning kunne overrække dirigenten et par flasker vin, som tak for en velafviklet generalforsamling med en god og afslappet stemning i salen.

De faste punkter til en dagsorden med en formandsberetning og kassererens gennemgang af regnskabet for 2023 samt et kig på budgettet for 2024 og ikke mindst de forskellige valg til bestyrelsen var naturligvis på plads – og det krydret med en politisk status på arbejdet i fagudvalg og byrådet samt den politiske dagsorden i kommunen.

DFs byrådsmedlem Brian Lyck Jørgensen kunne efterfølgende notere sig forsamlingens opbakning til partiets politiske linje i byrådet.

Lokalformanden kom i sin beretning for 2023 blandt andet ind på et travlt år for Dansk Folkeparti og lokalafdelingen i Gribskov. Man arbejder hver dag i partiets ånd.

Den store medlemstur i maj måned sidste år kom formanden ind på i sin beretning– busturen gik til Christiansborg med et par timers fantastisk rundvisning og fortælling inde på Borgen samt de planlagte medlemsarrangementer for i år, hvor dagens dirigent kommer ind i billedet igen, da lokalafdelingen til sommer har planlagt en hyggelig bådtur på Arresø med Jan-Erik Messmann, som båd skipper.

Lokalformanden kunne ligeledes fortælle, at han i sommeren 2023 var forbi første lokalmedlem, der kunne fejre hele 25 års medlemskab af lokalafdelingen. Med sig havde lokalformanden en 25-årsnål, et diplom og en stor tak for trofast medlemskab af Dansk Folkeparti. Der blev ligeledes uddelt 10-årsnål på dagens generalforsamling.

Lokalformanden takkede bestyrelsen for et god samarbejde og en velfungerende lokalafdeling – partiets lokale byrådsmedlem Brian Lyck Jørgensen fik en stor tak for et loyalt samarbejde.

Bestyrelsen for Dansk Folkeparti i Gribskov er Bill Kaae (formand), Henrik Hedelund (næstformand), Anja Schlie (kasserer), Kenn Jørgensen, Helle Hviid Rasmussen, Pia Spieler og nyvalgte bestyrelsesmedlem Steen Larsen.

Stemningsfoto fra generalforsamlingen lørdag d. 16 marts 2024 hos Dansk Folkeparti i Gribskov