Stop hysteriet om affaldssortering

Igennem den seneste uge har man kunne læse at ca. 30 % af landets kommuner, endnu ikke har igangsat planerne om ændret affaldssortering, i henhold til den nye bekendtgørelse.

Det er klogt at 1/3 del af landets kommuner holder igen, og afventer. Er det miljørigtigt at Danmark importere affald i store mængder fra bl.a. England som sejles til Køge, for derefter at ende i forbrændingsanlæg, fordi vi i Danmark ikke selv har nok affald?

Er det miljørigtigt at skulle opsætte mindst 56.000 nye affaldsbeholdere alene i sommerhus områderne?

Alene økonomien for den enkelte husstand vil stige enormt, og i Dansk Folkeparti har vi sagt nej fra starten af, selvom et flertal (A, B, C, V, F, Ø, I) vedtog bekendtgørelsen i Folketinget.

Som udgangspunkt findes der andre løsningsmuligheder for, at opnå de krav som er fastsat på mindst 50 % genanvendelse, bl.a. øget sortering på genbrugsstationer, affaldssortering i virksomheder, som vi kender det fra private og ikke mindst etablering af flere minigenbrugsstationer.

Jeg håber at den nye miljøminister vil sætte det hele på pause, indtil vi har nogle helt konkrete brugbare tiltag, hvor vi som kommune og skatteborgere ikke skal mærke konsekvenserne, når beslutningerne træffes uden at være på kant med, hvad der sker i den virkelige verden.


Brian Lyck Jørgensen (O)
Dansk Folkeparti, Gribskov.
Fmd. Klima, Teknik og Miljøudvalget