“Nordkystens Fremtid” – Stop projektet nu !!

Nordkystens Fremtid – Stop projektet nu !!

Kampen om at stoppe sandfodrings projektet “Nordkystens Fremtid” går ind i en ny fase.

Vi har i Dansk Folkeparti kæmpet imod dette “forsøg” på vores kyster siden 2014.

Det er ikke beviseligt at sandfodring virker, samtidig bliver natura2000 området og dets Stenrev påvirket negativt af den store mængde sand som efter planen tilføres.

Dansk Folkeparti fik ved sidste års budget i Gribskov skubbet projektet og nedsat det afsatte beløb.

Pengene skal efter vores mening afsættes i en pulje som hedder “Hård kystsikring”. Det kan dække over flere ting, som bl.a. Stenrev, skråningsbeskyttelse, eller opbygning af bølgebrydere på udsatte steder.

Det er heller ikke rettidig omhu at der indtil nu er brugt 30-40 mio kroner på konsulenter, lønninger og rapporter, penge der kunne været brugt på sten i vandet.

Brian Lyck Jørgensen

Byrådsmedlem (O)

Dansk Folkeparti i Gribskov