NEJ til kunstråd i Gribskov Kommune!

Blækket er næsten ikke tørt, efter et budget fyldt med besparelser før der kommer sag på dagsorden i Kultur udvalget om at bruge penge på et kunstråd!
Det er for os i Dansk Folkeparti helt ufatteligt at dette er stemt igennem på udvalgsmødet her i disse sparetider i det kommunale budget.
Pengene tages fra Kultur- og Fritidspolitik-puljen, men efter vores opfattelse kunne disse midler kunne bruges til andre gode formål end at nedsætte et kunstråd.