De løber fra et politisk kompromis.

På byrådsmødet den 28. februar 2023 skulle byrådet behandle sagen om biodiversitet, bl.a. på kommunens vejarealer.

Et enigt fagudvalg med SF, Enhedslisten, NytGribskov, Konservative, Venstre, Socialdemokratiet, og Dansk Folkeparti besluttet at biodiversitetstiltag, de såkaldte vilde rabatter, langs vejene udgår, og erstattes af: “At målrette indsatserne mod boligselskaber og vandværker”.

Vi så jo selv i sommers hvordan de vilde rabatter, blev en smule for vilde, i forhold til trafiksikkerhed, på vores veje rundt om i kommunen. Men det må jo så være de ansvarlige partiers opgave at tage sig af eventuelle klager over for høj vegetation. På byrådsmødet stiller SF et ændringsforslag om, at gå tilbage til den oprindelige plan med indsatser i vejrabatterne.

Dette støttes efterfølgende op af Enhedslisten, NytGribskov, og Konservative, i alt 13 for.

Dermed kan jeg som formand på aftenens byrådsmøde konstatere, at det kompromis der blev indgået på fagudvalgsmødet pludselig forsvandt, og at jeg som formand ikke længere kan stole på de aftaler som vi indgår.

Brian Lyck Jørgensen

Dansk Folkeparti i Gribskov