Generalforsamling 2023

Til Dansk Folkepartis medlemmer i Gribskov

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk Folkeparti Gribskov Lørdag den 25. marts 2023 Kulturhuset (Store Sal), Skolegade 43, 3200 Helsinge

Generalforsamling starter kl. 13.00

Spisning – Smørrebrød (Kræver tilmelding) kl. 12.00
Tilmelding til spisning på mail til Henrik Hedelund, hhe@outlook.dk  Senest den 22 marts 2023

Dagsorden: 

  1. Valg af referent. 
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Valg af dirigent. 
  4. Beretning og drøftelse af foreningens forhold v/ formanden. 
  5. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår. 
  6. Fremlæggelse af budget for det løbende regnskabsår.  
  7. Indkomne forslag. 
  8. Valg af formand for 2 år.  
  9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.  

Inger Jørgensen på valg (genopstiller ikke til bestyrelsen)
Keld Lund på valg (genopstiller ikke til bestyrelsen)
Pia Thorgrimsen på valg.

10. Valg af 2 suppleanter for ét år. (Keld Lund og Inger Jørgensen er villig til valg), 

11. Valg af revisor. 

12. Valg af revisorsuppleant.  

13. Valg af delegerede til årsmødet. 

14. Eventuelt. 

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen – DF Gribskov