En tryg seniortilværelse

Et nyt udspil fra Dansk Folkeparti.

Vi har som samfund brug for at gentænke logikken bag velfærdsforliget fra 2006. På den ene side har velfærdssamfundet brug for penge. Derfor skal vi sikre, at så mange som muligt er på arbejdsmarkedet. Men denne logik kan ikke stå alene. For på den anden side har vi som samfund også brug for at sikre et arbejdsmarked med både tryghed og fleksibilitet, så vi undgår nedslidning, stress og frivillig tilbagetrækning før pensionsalderen.

Dansk Folkeparti mener ikke, at forudsætningerne for velfærdsforliget længere er valide. Når stadig flere
frivilligt lader sig pensionere før pensionsalderen og stadig flere nedslides, bliver vi nødt til at gentænke
det danske arbejdsmarked og sikre en stærkere indsats imod nedslidning og et mere fleksibelt arbejdsmarked, som flere – også seniorer – har lyst til at vælge til frem for at vælge fra.

Læs hele udspillet lige her: