Den rigtige beslutning omkring Boager!

På det seneste udvalgsmøde i Økonomiudvalget blev sagen omkring flytningen af børn til Kongensgavevej 93 udsat!
Det var Dansk Folkeparti som stillede spørgsmål til sagen, idet der ikke var sammenhæng mellem den fremlagte dagsorden, og de ledige kvadratmeter som ville kunne frigives i Boager.
Med de spørgmsål som vi stillede, og samtidig kom med et konkret forslag, valgte et enigt udvalg at sende sagen retur til Skole, Børn og Familieudvalget.
Sagen var på den politiske dagsorden tirsdag den 12 september, men da vi ikke har plads i udvalget, kan vi ud fra referatet se at udvalget har besluttet indstillingen fra forvaltningen, som efter mødet i Økonomiudvalget pludselig er ændret til netop at bruge Boager som en midlertidig løsning til Storbørnsgruppen, samt at afdække muligheden for en mere permanent løsning ved netop Boager i form af en pavillon.
Vi er glade for at udvalget og ikke mindst forvaltningen har undersøgt de spørgsmål vi stillede på Økonomiudvalgsmødet, idet vi netop påpegede, at der var muligheder for denne etablering i Boager.
En tak til de partier som har stemt for indstillingen.