Den nye affaldsordning vil give flere problemer i sommerhusområderne

En ny affaldsordning skal indføres i Gribskov Kommune, efter at et flertal i Folketinget har besluttet en ny affaldsbekendtgørelse.

Gribskov Kommune søgte dispensation, men fik, som mange andre kommuner et nej til dette, Gribskov er i samme situation som med over 30 øvrige kommuner, som endnu ikke har igangsat den nye ordning.

I Gribskov står vi med en udfordring, at vi har 14.000 sommerhuse, med mange mindre og små veje, hvor det vil blive svært for en skraldebil at bevæge sig ned.Med udsigten til ændringerne i bl.a. Gribskov, hvor vi ej heller ved hvem der vinder et nyt udbud, kan dette også blive en udfordring, lige nu er det en lokal virksomhed som henter affald, men bliver det også sådan i fremtiden? 

Større skraldebiler vil give et langt større slitage på vores sommerhusveje og penge til en vedligeholde af vejnettet er der slet ikke økonomi til og en mulig udsigt til større skraldebiler vil jo unægtelig give en belastning hele områdets natur.  

Som et led i vores bekymring over særligt sommerhusområderne, har vi i Dansk Folkeparti i Gribskov haft besøg af vores folketingsmedlem Mette Thiesen (DF) Hun ser også problemerne:

”Jeg kan sagtens forstå, at Brian råber vagt i gevær her. Når man ikke vil give dispensation til, at man i særskilte områder i Danmark kan lave lokale løsninger, med lokale aktører – løsninger der passer bedre ind i området – så ødelægger man det for rigtig mange. Jeg kommer til at stille ministeren spørgsmål om det her. Det virker helt vanvittigt at de lokale, der kender området, ikke kan få lov at lave den bedste løsning for deres område. De kender området bedre end de, der sidder langt derfra, bag Christiansborgs tykke mure.”

Udvalgsformand, Brian Lyck Jørgensen (DF) mener helt bestemt at en indsamlingsordning, som den der er i øjeblikket med ”Mini genbrugsstationerne” bør fortsætte, og det er den løsning, som skal tilbydes sommerhusområderne.

Jeg er glad for at folketingsmedlem Mette Thiesen nu tager fat i ministeren.

Brian Lyck Jørgensen, Byrådsmedlem 
Mette Thiesen, MF

Dansk Folkeparti