Dansk Folkeparti med i budgetaftalen

Dansk Folkeparti med i budgetforlig 2023-26

I nat kl 03.00 indgik Dansk Folkeparti budgetaftale.
Det er aldrig nemt når mange er med omkring bordet, men ældreområdet har undgået den store sparekniv, samtidig er rengøring til ældre i eget hjem ændret fra hver 3.uge til hver 14 dag.

Kystsikringsprojektet “Nordkystens Fremtid” sættes nu mere eller mindre på pause i resten af denne valgperiode, og så bliver der igangsat etablering af kystnære stenrev.

Med mange partier rundt om bordet så er vi godt tilfredse med at få nogle af de ting med i aftalen som vi gik til valg på – selv med det ene mandat vi har i byrådet.