Budget: Rundkørsel ved Fr.Borgvej/Kildevej

I Dansk Folkeparti støttede vi ikke op omkring de ændringer som blev vedtaget i 2021 om at ændre enkelte kryds på Kildevej. Bl.a. ved Skovgårdsvej, Høbjerg og Fr.borgvej.

Med disse ændringer mente vi ikke det ville skabe bedre overblik ved udkørslerne.
Dansk Folkeparti går ind til de kommende budgetforhandlinger med det ønske at der afsættes penge på anlægsbudgettet til en ny rundkørsel ved Fr.borgvej og at der undersøges muligheden for at sammenkoble Høbjergvej, ved at ændre vejforløbet til langs cykelstien, og dermed lukke den nuværende udkørsel til Kildevej.